Szabadságharcosok között

John Sadovy (1925–2010), a Life című amerikai képes hetilap megbízásából Magyarországra érkezett cseh származású fotóriporter négy napig, október 29. és november 1. között élte át és fényképezte az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Ekkor készült képei, elsősorban a Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága székházának Köztársaság téri (ma II. János Pál pápa tér) ostromakor rögzített felvételei, a Life és más jelentős külföldi sajtótermékek oldalain váltak világhírűvé.

EN

Szabadságharcosok között

John Sadovy fényképei
az 1956-os magyar forradalom napjaiból


1956. október 23-án forradalom tört ki Magyarországon, amely az országot 1945 óta megszálló szovjet hadsereg kivonását és az elnyomó kommunista rendszer megváltoztatását követelte. A békésen induló tüntetés már október 23-án fegyveres küzdelemmé alakult, a budapesti felkelők a kivezényelt rendfenntartó erők mellett a fővárosba bevonuló szovjet csapatok ellen is felvették a harcot. A néhány napig tartó fegyveres összecsapások és politikai viták után Nagy Imre miniszterelnök október 28-án rendeletben szólította fel a magyar hadsereget, hogy ne támadják tovább a felkelőket. Még aznap délután mondta el a Magyar Rádióban azt a beszédet, amelyben már nem „ellenforradalomnak”, hanem „nemzeti demokratikus mozgalomnak” minősítette az előző napok eseményeit, és bejelentette, hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásukat Budapestről. A szovjet egységek csak október 29-én este szüntették be a harcot, 30-án este kezdték meg a kivonulás; majd néhány nap fegyverszünet következett, amikor a fővárosiak még reménykedhettek a győzelemben. A szovjet hadsereg végül november 4-én újra Budapest ellen vonult, és november 11-re minden fegyveres ellenállást felszámolt a fővárosban. A szovjet segítséggel hatalomra került Kádár János kormánya a forradalom és szabadságharc leverése után kegyetlen megtorlásba kezdett, majd 1957 tavaszától megkezdődött az 1989-ig fennálló kommunista Kádár-rendszer megszilárdítása.

John Sadovy (1925–2010), a Life című amerikai képes hetilap megbízásából Magyarországra érkezett cseh származású fotóriporter négy napig, október 29. és november 1. között élte át és fényképezte a forradalom és szabadságharc eseményeit. Ekkor készült képei, elsősorban a Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottsága székházának Köztársaság téri (ma II. János Pál pápa tér) ostromakor rögzített felvételei, a Life és más jelentős külföldi sajtótermékek oldalain váltak világhírűvé.

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága – együttműködésben a fotós két lányával, Liza Jane Sadovyval és Yvonne Sadovy de Mitchesonnal – időszaki fényképkiállításon mutatott be válogatást John Sadovy 1956-ban készített felvételeiből a Magyar Nemzeti Múzeum Kupolacsarnokában 2023. október 20. és december 10. között. Az itt megtekinthető összeállítás ennek a kiállításnak az online változata. John Sadovy híres képei mellett olyan felvételeket is bemutatunk, amelyek bepillantást engednek a szabadságharcosok és a budapesti lakosok tűzszünet alatti életébe; megmutatják, hogyan reagáltak a háborús helyzetre a fegyveres felkelők és a fegyvertelen civilek, a felnőttek és a gyerekek. Több képen közelről láthatjuk azokat, akik fegyvert fogtak a kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen; megörökített gesztusaik, arckifejezésük átélhetővé teszik elszántságukat, bizakodásukat, vagy éppen elkeseredettségüket, kimerültségüket. John Sadovy eddig ismeretlen felvételei a 20. századi világtörténelem egy rendkívüli epizódjának, a hősies, ám a túlerővel szemben esélytelen magyar szabadságharc alaposabb megismeréséhez kínálnak újabb arcokat, helyszíneket, pillanatokat.

A kiállítás nyomtatott katalógusa


Nyugati gépkocsikaraván a Hegyeshalom és Budapest közötti országúton. Sadovy a kocsik egyikében érkezett a magyar fővárosba
1956. október 29.
©John Sadovy

Helyiek integetnek a nyugati autókból álló konvoj utasainak a lábatlani cementgyár előtt. Az épület előtt látható német felirat magyarul: „Köszönjük az osztrák népnek!”
1956. október 29.
©John Sadovy

A Nagykörút és az Üllői út kereszteződése

Október 24-től Budapest számos pontján alakultak fegyveres csoportok, amelyek felvették a harcot a szovjet Különleges Hadtest alakulataival szemben. A kereszteződés melletti Corvin moziban és a szomszédos utcákban az ellenállók bázisokat alakítottak ki. A környéken október 24–29. között zajlott összecsapások háborús pusztítás nyomait hagyták maguk után: utcán heverő halottakat, harcképtelenné tett katonai járműveket és rengeteg épületkárt.


Járókelők és fagylaltos tricikli a harcok után az Üllői út 30–32. előtt
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Kilőtt szovjet BTR–152-es páncélozott jármű az Üllői úton, az Iparművészeti Múzeum előtt
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

A harcok során több belövést kapott Üllői út 34. szám alatti épület az Iparművészeti Múzeummal szemben
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Romeltakarítás a nagykörúti kereszteződés közelében álló Üllői út 41. számú épület előtt
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Harcképtelenné tett szovjet ISZU–152-es rohamlöveg a József körúton, a szabadságharcosok egyik legjelentősebb bázisánál, a Corvin köznél
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Egy szabadságharcos felkapaszkodik a József körúton, a Corvin köznél álló ISZU–152-es rohamlövegre. Vállán egy zsákmányolt ívtáras kalasnyikov. A háttérben jobbra a Kilián laktanya épülete
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Szabadságharcosok a Corvin köznél álló ISZU-152-es szovjet rohamlövegeken. Balra a Kilián laktanya, a háttérben kíváncsiskodók gyűrűjében egy tornyát vesztett szovjet JSZ-3-as nehézharckocsi. John Sadovy felkapaszkodott az egyik rohamlöveg tetejére, és onnan készített ezt a felvételt.
Budapest, 1956. október vége

©John Sadovy

A harcok során elesett szovjet katona a József körúton, a Práter utca torkolatánál. A holttestet a fertőzésveszély miatt mésszel öntötték le
Budapest, 1956. október vége
©John SadovyA kép megtekintése a nyugalom megzavarására alkalmas, kiskorúak számára nem ajánlott
KÉP MEGTEKINTÉSE

Szabadságharcosok és nézelődő járókelők a József körút és az Üllői út kereszteződésében. A háttérben középen a Ferenc körút 46., jobbra az Iparművészeti Múzeum részlete
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Szabadságharcos és élelmet vivő asszony a József körúton, a Corvin köznél
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Törmelékkel borított járda a harcok során erősen megrongálódott József körút 85. szám alatti söröző előtt, a Corvin köz bejáratával szemben
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Ideiglenes sírok a Corvin mozi mögötti játszótéren. A fának támaszkodó fiatalember az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság lapját, az Egyetemi Ifjúságot olvassa
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Fiatal fegyveres az Üllői út 36. szám alatti ház egyik emeleti lakásában. Az épület az Üllői út és Nagykörút kereszteződésében állt, szemben a Corvin közzel. A szabadságharcosok megmutatták Sadovynak ezt lakást, amelyet lőállásként használtak a szovjet csapatok ellen.
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Szabadságharcosok az Üllői út 36. alatti ház egyik emeleti lakásában. Az ablakon keresztül a Ferenc körút 46. és az Üllői út 41. számú házak láthatók
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

A szabadságharcosok kezén lévő T–34-es harckocsi – magyar zászlóval és Kossuth-címerrel – az Üllői út és a Kisfaludy utca sarkán. Háttérben a Kilián laktanya
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Práter utca

A Corvin mozi melletti hosszú, szűk utcában a szabadságharcosok elfoglaltak néhány épületet. A csoportokhoz számos 18 év alatti fiatal is csatlakozott. A Práter utca és Futó utca kereszteződésében október 27–28-án a felkelők tűzharcban állítottak meg egy szovjet katonai egységet. A csatában legalább két lőszerszállító tehergépkocsit, két ágyút, és egy páncélautót kilőttek, több mint tíz szovjet katona meghalt.


Fiatal fiú egy FÉG-kispuskával pózol a Práter utca 9. előtt. A Práter utcai általános iskola szomszédságában álló ház a Rigó-csoportnak nevezett felkelők bázisa volt
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Zsákmányolt D-44-es (85 mm-es) páncéltörő ágyú, pajzsán Kossuth-címerrel, a szabadságharcosok egyik jelentős bázisául szolgáló Práter utcai általános iskola előtt
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Fiatal szabadságharcos egy magyar 1948 M 7,62 mm-es PPS géppisztollyal a Práter utcai általános iskolában
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Burgonyaszállítmány lerakodása a Práter utcai általános iskola előtt. A vidéki emberek élelmiszer küldésével segítették a fővárosi felkelők szabadságharcát
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Három fiú az Üllői út és a Kisfaludy utca sarkán. Egyikük hátán kispuska, a kezén kötés, az előtérben álló kabátján kokárda
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Nézelődők egy szovjet katona fémlemezzel letakart holtteste körül a Práter utca és Futó utca kereszteződésében
Budapest, 1956. október vége
©John SadovyA kép megtekintése a nyugalom megzavarására alkalmas, kiskorúak számára nem ajánlott
KÉP MEGTEKINTÉSE

Járókelők nézik a harcok nyomait a Práter utca és a Futó utca kereszteződésében
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Holttest a Práter utca és a Futó utca kereszteződésének közelében
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

John Sadovy sorozatának egy képe megjelent a Life magazin Hungary’s Fight for Freedom című, 1956 decemberében kiadott különszámában, ezzel a felirattal: „Az eltűnt férjét, három gyermekének apját kereső budapesti nő aggódva áll félre, míg barátja felemeli a halott hazafi arcát eltakaró leplet. A férje volt az.”A kép megtekintése a nyugalom megzavarására alkalmas, kiskorúak számára nem ajánlott
KÉP MEGTEKINTÉSE

Járókelők haladnak el egy magyar férfi járdán heverő holtteste mellett a Futó utcában, a Práter utcai kereszteződésnél
Budapest, 1956. október vége
©John SadovyA kép megtekintése a nyugalom megzavarására alkalmas, kiskorúak számára nem ajánlott
KÉP MEGTEKINTÉSE

Fiatal szabadságharcosok egy a Magyar Néphadseregben rendszeresített csigatáras géppisztollyal és egy felcsapható szuronyos karabéllyal a Futó utca 47. előtt
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Szabadságharcos motorkerékpárost igazoltat a Futó utcában
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Nézelődők egy teherautóroncs és egy szovjet T-54-es harckocsi körül az Üllői út 61. előtt. Sadovy a képet a Corvin köz felé haladó autójukból készítette
Budapest, 1956. október vége

©John Sadovy

Katonák sorakoznak a Kilián laktanya belső udvarán
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Maléter Pál, a forradalmárok oldalára átállt ezredes a Kilián laktanyában, katonák és szabadságharcosok között
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Rálátás a Ferenc körútra a Kilián laktanya épületének egyik belövést kapott emeleti szobájából
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

A Kilián laktanya Üllői úti oldala. A járdán gyalogoló férfinél csigatáras géppisztoly, övén kézigránát
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Fegyvereseket szállító teherautó a Horváth Mihály téren, a Baross utcai kereszteződésben, balra a Futó utca. A gépkocsi feltehetően a Köztársaság térre tartott
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Nézelődők a Lévai Oszkár (ma Fecske) utca és Déri Miksa utca sarkán álló, harcképtelenné tett ISZU-152-es szovjet rohamlöveg mellett. A jármű oldalán olvasható orosz nyelvű üzenet magyarul: „Ne faljatok fel mindent!!! Menjetek már haza!!!”
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Köztársaság tér

1956. október 30-án fegyveres felkelők megostromolták a Magyar Dolgozók Pártja Budapesti Bizottságának székházát, miután elterjedt a hír, hogy az épület védői, köztük az Államvédelmi Hatóság egységei elfogott felkelőket tartanak fogva. Miután a pártház felmentésére küldött hat honvédségi harckocsi is – tévedésből – tűz alá vette az épületet, a bent lévő pártalkalmazottak, ÁVH-sok és katonák több órás harc után megadták magukat. A felkelők és a téren tartózkodó civilek egy csoportja a székházból kiterelt védők közül többet népítélet formájában meggyilkolt.


A Köztársaság téri pártház ostroma elől fedezékbe húzódott fegyvertelen férfiak az Erkel Színház falánál. A háttérben – a Luther utca és Bezerédj utca kereszteződésében – egy T-34-es harckocsi
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

A pártház ostromát biztonságos helyről figyelő emberek a Luther utca torkolatában. A kép jobb szélén az Erkel Színház épülete
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Az ostromlókat támogató T-34-es harckocsi az Erkel Színház mellett
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Férfiak lőszert visznek a Köztársaság téri pártházat támadó harckocsihoz
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Felkelők fedezékben a Köztársaság téren magyar 1948 M 7,62 mm-es DP-golyószóróval
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Három férfi az Erkel Színház mögött álló mentőbusz körüli eseményeket figyeli a Szilágyi utca és a Köztársaság tér sarkáról. Egyikük kezében Molotov-koktél
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Vöröskeresztesek mentik a sebesülteket a Köztársaság téri parkban a pártház ostroma alatt
©John Sadovy

Vöröskeresztesek mentik a sebesülteket a Köztársaság téri parkban a pártház ostroma alatt
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

„A harc kezdett igazán fellángolni. Az emberek hullottak, mint a legyek. Fehér köpenyes elsősegélyt nyújtó emberek, főleg nők, magánautókkal jöttek és mentek, összegyűjtötték a sebesülteket. Aztán észrevettem, hogy ezekre a nőkre is lőnek. 15, 16, 17 éves fiatalok vették át a feladatot a nőktől. Láttam egy fiút kétrét görnyedve szaladni, bármiféle védelem nélkül, amint egy sebesültet vonszolt fedezékbe. Láttam, ahogy az egyik ilyen fiút meglövik. Társa a hordágyat, rajta a sebesülttel, úgy vonszolta vissza, hogy egyik végét a földön húzta.”
(Részlet John Sadovy: „A harc kezdett igazán fellángolni.” című beszámolójából, Hungary’s Fight for Freedom, 27. oldal)

Fegyveresek közvetlenül az ostrom után. Az előtérben lévő férfi vállán egy csigatáras géppisztoly. A háttérben a Köztársaság téri pártház Kenyérmező utcai szárnyának kilőtt ablakai
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Felkelők közvetlenül az ostrom után a Köztársaság téri pártház bejárata előtt
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

A pártszékház egyik, már fegyvertelen védője a földre zuhan, miközben a bal oldalon látható felkelő csőre tölti a karabélyát
Budapest, 1956. október 30.
©John SadovyA kép megtekintése a nyugalom megzavarására alkalmas, kiskorúak számára nem ajánlott
KÉP MEGTEKINTÉSE

John Sadovy fényképsorozata arról a tragikus eseményről, amit később a foglyok kivégzésének neveztek. Miközben felkelők a Kenyérmező utca felé kísérték a rendőregyenruhába öltözött sorállományú államvédelmiseket, valaki egy sorozatot adott le a civilek gyűrűjében haladó foglyokra
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Az alábbi linken megtekinthető, hogy a Life című képes hetilap 1956. november 12-i számában melyik képek jelentek meg a híres sorozatból:
LIFE

Államvédelmi sorkatonák néhány pillanattal a rájuk zúduló lövések előtt a Köztársaság téri pártszékház falánál
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Vöröskeresztesek mentik a meglőtt államvédelmis sorkatonákat. A karhatalmisták közül legfeljebb egy vesztette életét, hárman súlyosan megsebesültek, kettőt nem ért golyó
Budapest, 1956. október 30.
©John SadovyA kép megtekintése a nyugalom megzavarására alkalmas, kiskorúak számára nem ajánlott
KÉP MEGTEKINTÉSE

Fegyveres és fegyvertelen felkelők a pártház bejáratánál, közvetlenül a harcok lezárultát követően
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Fiatal felkelő a pártház ostroma után, kezében egy karabély, zakója bal felső zsebében kézigránát. A háttérben a sebesülteket szállító mentőbusz
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Deák Gábor tizenhét éves felkelő a Köztársaság téri pártháznál, vállán egy felcsapható szuronyos karabély, felsőtestén átvetve géppuskalőszer-heveder
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

Tömeg a Köztársaság téren az ostrom után. Többen a pártszékház emeletéről fényképező Sadovy felé integetnek. Az előtérben az épületből kiszórt kommunista propagandaanyag ég
Budapest, 1956. október 30.
©John SadovyA kép megtekintése a nyugalom megzavarására alkalmas, kiskorúak számára nem ajánlott
KÉP MEGTEKINTÉSE

Nézelődők a Köztársaság téren az ostrom után a pártházzal szemben álló Erkel Színház előtt és az épület párkányzatán
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

A pártház elfoglalása után két fegyveres felkelő pózol a forradalom szimbólumává vált „lyukas” zászló hasítékán keresztül. A kép jobb oldalán álló férfinél egy csigatáras géppisztoly, a bal szélen álló (Gerbicz Arnold) kezében gránátok
Budapest, 1956. október 30.
©John Sadovy

A forradalom alatt kiszabadult Mindszenty József bíboros hercegprímás a magyar és külföldi sajtó képviselőit fogadja az Úri utcában álló prímási palota udvarán. Bal szélen Szőke Pál, az újjáalakuló Kisgazdapárt egyik szervezője; Mindszenty bal válla mögött Tóth János, a Regnum Marianum templom egykori plébánosa
Budapest, 1956. október 31.
©John Sadovy

Tömeg a Parlament előtt, a Kossuth-szobor körül, ahol Nagy Imre miniszterelnök mondott beszédet
Budapest, 1956. október 31.
©John Sadovy

A harcok miatt elköltöző család
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Arcát a tenyerébe rejtő szabadságharcos az Üllői út 36. számú ház előtt
Budapest, 1956. október vége
©John Sadovy

Forradalmi határőrök a magyar–osztrák határnál
Hegyeshalom, 1956. november 1.
©John Sadovy

Nyugati tudósító interjút készít a határon átkelt emberekkel
Nickelsdorf, 1956. november 1.
©John Sadovy

Magyar menekültek az egykori tüzérségi kadétiskolában kialakított menekülttábor kerítésénél
Traiskirchen, 1956. november 1.
©John Sadovy


A kiállítás szövegeit írta: Bognár Katalin, Simon István
A képeket válogatta: Bognár Katalin, Yvonne Sadovy de Mitcheson
A képek digitális helyreállítása: Tony Barrett
Térképek: Nagy Béla
Arculat: Marosfalvi Ákos
Fordítás: Bognár Katalin, KFI Fordítóiroda
Virtuális kiállítás: Csippán Tamás, Kovács Rita, Vidovenyecz Erika
Koordinátor: Szakács Annamária, Isó Gergely

RÓLUNK

A MuseuMap aggregációs szolgáltatásának kiterjesztése, ahol a műtárgyak történeteivel, virtuális kiállításokkal és térbeli tárgyrekonstrukciókkal a magyar kultúra kincsei elevenednek meg.

KAPCSOLAT

MNM OMMIK

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

ommik@mnm.hu

museumap@mnm.hu

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Kiállítanál nálunk? Küldenél virtuális kiállítást? Írj nekünk, felvesszük veled a kapcsolatot.
Magyar Nemzeti Múzeum, Copyright © 2020, Minden jog fenntartva!
×