A forrás-hegyi íjász

A Hernád-völgy honfoglalói 2.

Szalaszend határában az egyik gyönyörű kilátást biztosító dombháton feltárt honfoglalás kori kis sírszámú temető számos különleges leletet tartalmazott, annak ellenére, hogy  a sírok közül többet kiraboltak közvetlenül még a temetkezést után. Jól tetten érhető volt, hogy a rablók pontosan tudták mit keresnek és ehhez hol kell megbontaniuk a sírt. Elsősorban a halott fejénél és derekánál ástak le, mivel itt helyezkedtek el azok a tárgyak, melyek fontosak lehettek a fosztogatók számára. A koponya helyénél már csak egy ezüst karikaékszer maradt, a deréknál lévő bolygatás során a halott övét vihették el. 

Az övre fűzött tarsoly viszont a sírban maradt. A tarsoly szájának zárására szolgáló csontlemez mellett öt kovakő is előkerült, melyek a tarsolyban található tűzszerszámhoz tartoztak.

A temetés során a halott bal oldala mellé helyezhették az íjászfelszerelését. Előkerültek az íjkarok és az íj középrészének merevítésére szolgáló csontok, valamint a leengedett íj tárolására szolgáló tok száját záró csontlemez is. De csak az egyik darab; a zárólemez párja a sírrablás során tűnhetett el. 

A forrás-hegyi íjász bal válla mellé helyezett nyíltartó tegezt a terepen nem lehetett kibontani úgy, hogy az ne sérüljön meg. Szerettük volna a tegez merevítésére szolgáló vasalatokat pontosabban megfigyelni és lemérni, ezért a nyíltegez tömbjét körbeástuk, s az azt védő agyagtömbbel együtt, eredeti helyzetében kiemeltük a sírból. A restaurátor műhelyben kedvezőbb feltételek közt bonthattuk ki a tegezt, s lehetőségünk nyílt a szerkezet aprólékos tanulmányozására.

Dr. Pusztai Tamás

Szalaszend–Nagy- és Kis-hegy (ásatásvezetők: Dr. Pusztai Tamás, Líbor Csilla)

Régésznapló

Különleges nyílhegyek

A Szalaszend határában feltárt hét sírból álló honfoglalás kori temető egyik legérdekesebb lelete az 1. sz. sírban került elő: A harcos mellé helyezett nyíltegezben, melyben 7 nyílhegy volt, találtunk egy vasból készült, extra nagyméretű, áttört, szakállas nyílcsúcsot is. Ez a típusú nyílhegy máig párhuzam nélküli a honfoglalás kori leletanyagban. Van, aki páncéltörő nyílhegynek gondolja, van, aki gyújtó nyílhegynek.

A honfoglaló harcosok sírjaiba helyezett tegezeket soha nem töltötték fel teljesen nyílvesszőkkel. Az ásatásokon síronként leggyakrabban maximum 7, vagy ennél kevesebb nyílhegy kerül elő. Van olyan kutató, aki rangjelző szerepet tulajdonított a halott mellé helyezett nyílvesszők számának, míg mások a hitvilággal hozzák azokat összefüggésbe. A honfoglaló temetőket vizsgálva, a halottak mellé helyezett egyéb tárgyak alapján az eltemetettek valószínűsíthető rangja, és a szintén mellettük talált nyílhegyek száma között nincs összefüggés, azaz a halott mellé helyezett nyílvesszőknek nem lehet rangjelző szerepük. Mivel egy tegezbe 20-25 nyílvessző is elfér, de ennél mindig jóval kevesebb kerül a sírokba. Valószínűleg a halott tegezébe helyezett nyílvesszők számát inkább hitvilági okok szabhatták meg: az elhunytnak a túlvilág különböző rétegein való áthatoláshoz lett volna szüksége nyílvesszőkre. Ez alapján a Szalaszend határában az 1. sz. sírba eltemetett harcosnak a túlvilág hét rétegén kellett átküzdenie magát. Ezen az útján egy különleges nyílhegy is segítette őt.

Dr. Pusztai Tamás

A forrás-hegyi íjász

2018-ban Szalaszend határában egy hét sírból álló honfoglalás kori temetőt tárt fel a Magyar Nemzeti Múzeum, aminek egyik leggazdagabb sírját nem sokkal a temetést követően rabolták ki. Célzott rablás volt, a rablók tudták, mit keresnek. Az egész sír nem volt összedúlva, csak a harcos  fejénél és derekánál talált egy-egy rablógödör árulkodott a bolygatásról. A rablókat a halott bal válla mellé helyezett nyíltartó tegez már nem érdekelte. A nyílhegyekből ítélve, ebben hat nyílvessző volt. A rombusz alakú nyílhegyek mellett volt egy kétágú, villás végű is, valamint egy unikális darab: ez egy igen nagyméretű, pengéjén hat lyukkal áttört nyílhegy. Az áttörések talán a nyílhegybe fűzött gyúlékony anyag befűzésére, rögzítésére szolgálhattak. Az eddig előkerült honfoglalás kori leletanyagban nem ismerünk hasonlót.

Dr. Pusztai Tamás

RÓLUNK

A MuseuMap aggregációs szolgáltatásának kiterjesztése, ahol a műtárgyak történeteivel, virtuális kiállításokkal és térbeli tárgyrekonstrukciókkal a magyar kultúra kincsei elevenednek meg.

KAPCSOLAT

MNM OMMIK

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

ommik@mnm.hu

museumap@mnm.hu

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Kiállítanál nálunk? Küldenél virtuális kiállítást? Írj nekünk, felvesszük veled a kapcsolatot.
Magyar Nemzeti Múzeum, Copyright © 2020, Minden jog fenntartva!
×