Reformáció és a török hódoltság kora

Tematikus válogatásunk bemutatja, hogyan szakadt három részre Magyarország, és terjedt el a reformáció a Magyar Királyságban. Megismerhetjük I. Rákóczi György és felesége, Lorántffy Zsuzsanna életét a sárospataki várban, bepillantást nyerhetünk a hódoltsági területek mindennapjaiba a ma is álló törökfürdők épületein, illetve a janicsárok és a szpáhik felszerelésein keresztül. Az egri várról és az ellene indított sikertelen török támadásokról, a győri vár visszafoglalásáról, a törököket végleg elűző zentai csatáról, valamint a rendi országgyűlés kialakulásáról szóló filmek segítik a korszak fontosabb történelmi eseményeinek megértését.

ONLINE OKTATÁST SEGÍTŐ TARTALMAK A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGIHEZ


A reformáció Magyarországon | online játék


Az 1517-ben útjára indult reformáció irányzatai a Magyar Királyság területén is megjelentek. Melyik vallás jelképe volt a Luther-rózsa, kik viselték a miseruhát, és hol találunk szószékoltárt? Melyik felekezethez milyen liturgikus tárgy tartozik?

A budai királyi palota 1540 körül | digitális rekonstrukció


Milyen volt az a budai vár, amit mi sohasem láthattuk? Az 1540-es budai ostrom előtti vár digitális makettjét mutatja be a Budapesti Történeti Múzeum videója. Körbejárhatjuk a középkori palota épületét, beléphetünk udvarába és megcsodálhatjuk tornyait, ablakait.

Eger várának átépítése az 1552-es állapotig | digitális rekonstrukció


Miután felismerték, mekkora fenyegetést jelenthet a várra a tüzérség, az 1400-as évek közepétől elkezdődött az egri vár átépítése. Perényi Péter és várnagya, Varkoch Tamás, illetve Dobó István várkapitánysága alatt készültek fel a vár ostromára. Az ebben az időszakban kialakított védművek közül a mai napig több látható az egri várban.

Az Egri vár 1552-es ostroma | digitális rekonstrukció


A magabiztos oszmán sereg 1552. szeptember 11-én zárta körül az egri várat. A 45 ezer fős ostromló haddal szemben a várbeliek alig 1800 katonája állt szemben, és ágyúik száma is messze elmaradt a támadóké mögött. Azonban a védett állásokból tüzelő magyar puskások golyói és tüzes szerszámai ellen a rohamozók védtelenek voltak. A magyar katonák elszántsága és kitartása, párosulva Dobó és tisztjei katonai szakértelmével, képesnek bizonyult a túlerő megállítására.

Az Egri vár története 1596-ig | digitális rekonstrukció


Mit tudhatunk az Egri csillagokból ismert vár korai történetéről? Az államalapítás idején még nem volt több egy egyszerű palotaépületnél, melyet temető és egy kis település övezett. Ebből nőtte ki magát az évszázadok során hatalmas épületegyüttessé, amit várfallal és bástyákkal vettek körbe. Mi történt, miután 1552-ben rommá lőtték?

Harc a föld alatt | digitális rekonstrukció


Az egri vár ostromakor a harc a föld alatt is zajlott. Az aknaásás a legnehezebb és legveszélyesebb harci feladat volt. Szűk helyen, szinte oxigén nélkül, természetellenes testtartásban, lendület nélkül, erőből kellett elvégezni, mindezt persze teljesen csendben és titokban, különben az aknászok a föld mélyén, fuldokolva, élve eltemetve végzik be életüket.

Egri vár - várharcászat, az olasz rendszer | digitális rekonstrukció


Az olasz várépítési rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket - a 16. század közepére egész Európában, így Magyarországon is elterjedt. Az olasz mesterek olyan erődtípust hoztak létre, ami egyszerre ellenáll a tűzfegyvereknek, ugyanakkor az ágyúknak védett helyet biztosít, és a támadókat minden pontról kereszttűz alatt lehet tartani a várból.

Gróf Pálffy Miklós díszserlege (1598)


Az Oszmán Birodalom elleni harcban Győr vára kulcsfontosságú szerepet játszott Bécs védelmében. A várat Pálffy Miklós 1598 márciusában szerezte vissza a töröktől. Köszönetképpen az alsó-ausztriai rendek egy serleget adományoztak neki.

Győr visszavétele | online játék


Teszteld a tudásod Győr 1598-as visszavételéről, amikor az év egy márciusi éjszakáján Adolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós csapatai ostrom alá vették a várat, amit a törökök még a tizenötéves háború elején, 1594-ben kerítettek birtokukba.

Erdély és a királyi Magyarország | MNM kiállításvezető


Alsó, felső… A rendi országgyűlések kialakulása


Alsó, felső...Ez akár egy kártyajáték neve is lehetne, ám a rendi dualizmus létrejöttét mutatja be a film. Mit jelent a rendi dualizmus? Kik és hogyan irányították több száz évvel ezelőtt az országot? Miért volt mérföldkő az 1608-as pozsonyi országgyűlés?

A török hódoltság kora


17. századi mellvért török házból


Egy ötvösműhely titkai


Poncolás, trébelés, tausírozás, niello, intarzia: ezek a legtöbbünk számára idegenül csengő szavak. A kifejezések dekorálási technikákat takarnak, melyek az oszmán fegyverdíszítőknek köszönhetően terjedtek el hazánkban. A Dobó István Vármúzeum az egri vár kincsein keresztül mutatja be, hogyan dekorálták fémekkel a pazar, viselőjük társadalmi rangját mutató fegyvereket.

Janicsárok felszerelése | online játék


Az Oszmán Birodalom hadseregében a janicsárok (puskás gyalogosok) és a szpáhik (lándzsás és íjász lovaskatonák) meghatározó szerepet töltöttek be. A játék megismertet a felszerelés elemeivel.

Szpáhik felszerelése | online játék


Az utolsó budai pasa türkiz edénye


Velencei aranydukátok


Tárgyak a török hódoltság korából | MuseuMap

forrás: MuseuMap

Koponyát ábrázoló méreggyűrű, rubintos sisak, II. Rákóczi György díszes sodronyinge, sőt, egy püspöki harci kalap is látható ebben a MuseuMap összeállításban, amely a török hódoltság korából származó tárgyakat mutat be.

Fürdők a török kori Budáról


Budapest jellegzetes történelmi emlékei a fürdők, a török kori fürdőkultúra emlékei, melyek a középkorban is használt gyógyvízforrásokra épültek. A látványos, a túlvilágot megidéző épületekben természetes termálvíz bugyogott.

A török Budáról származó íjászgyűrűk


Magyar kora újkor: magyar női nemesi viselet | online játék


Mi fán terem a főkötő? Mi az az úrihímzés? Ismerd meg a magyar nemesi öltözetet a török idők Magyarországán!

Magyar kora újkor: a magyar nemesi férfi viselet | online játék


Hogyan öltözködött egy nemes úr a török időkben? Milyen kiegészítője lehetett Bethlen Gábor erdélyi fejedelemnek?

16-17. század Magyarországon - a mohácsi vésztől a karlócai békéig | MuseuMap

forrás: MuseuMap

A 16.- 17. század történetének alakjai - királyok, szultánok, hadvezérek-, dicsőséges csaták, diplomáciai jelenetek és allegorikus ábrázolások szerepelnek a mohácsi vésztől a karlócai békéig a MuseuMap galériájában.

Erdély és a királyi Magyarország


Érdekességek Erdély történetéből​ | online játék


Erdély történelméhez köthető érdekességek derülnek ki a tudáspróbából, így többek között az is, hogy hívták néhány évszázaddal ezelőtt a kürtőskalácsot.

Az erdélyi fejedelmek temetkezési helyei


340 esztendeje halt meg Lorántffy Zsuzsanna


Lorántffy Zsuzsanna és I. Rákóczi György korát szemléltető műtárgyak


I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye


I. Rákóczi György hozta létre a sárospataki ágyúöntő műhelyt, ahol 1631-1648 között - jelen ismereteink szerint - négy mester irányítása alatt nyolcvan ágyút öntöttek. Sárospatakon rekonstruálták az ágyúöntő műhely legfontosabb egységeit, a lángkemencét és az öntőaknát.

A lőpor ereje


Amit a regényeket vagy a történelemkönyveket olvasva elképzelni sem tudunk, azt mutatja be a film: mire képes a lőpor, milyen a lőfegyverek működése, és ballisztikai teszteken keresztül látványos formában szemlélteti azok átütő erejét.

Magyarország visszafoglalása - 1683–1718


A hatalmas török had megsemmisítő bécsi veresége után a Habsburg uralkodók elérkezettnek látták az időt az egyre gyengülő Oszmán Birodalom elleni támadáshoz, ami Magyarország török uralom alóli felszabadításához vezetett.

Buda visszavívása - 1686 | online játék

>

1684-ben a Szent Liga megindította támadását Buda felszabadítására, de ekkor még kudarcot vallottak. Majd csak két évvel később, 1686-ban sikerült visszahódítani, 75 nap alatt.

A zentai csata, 1697


A hatalmas török had megsemmisítő bécsi vereségét követően a keresztény hadak egymás után foglalták vissza Magyarország fontosabb erősségeit. A sorozatos vereségek ellenére az oszmán haderő újabb támadást indított, és 1697 nyarán megindult az ország belső területei felé. Az ellene mozgósított Habsburg csapatokkal végül Zenta mellett vívta meg a háború legvéresebb csatáját.


RÓLUNK

A MuseuMap aggregációs szolgáltatásának kiterjesztése, ahol a műtárgyak történeteivel, virtuális kiállításokkal és térbeli tárgyrekonstrukciókkal a magyar kultúra kincsei elevenednek meg.

KAPCSOLAT

MNM OMMIK

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

ommik@mnm.hu

museumap@mnm.hu

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Kiállítanál nálunk? Küldenél virtuális kiállítást? Írj nekünk, felvesszük veled a kapcsolatot.
Magyar Nemzeti Múzeum, Copyright © 2020, Minden jog fenntartva!
×