A Magyar Királyság a 14–15. században

Tematikus gyűjtésünkben a Magyar Királyságot, a jelentős közép-európai hatalmat mutatjuk be: az Anjou-házból származó Károly Róbertet és fiát, Nagy Lajost, a visegrádi királyi székhely első építtetőit; Luxemburgi Zsigmond magyar királyt és német-római császárt, a Sárkányrend alapítóját; a törökverő Hunyadi Jánost és fiát, a reneszánsz uralkodó Mátyás királyt, a budai vár urát és világhírű kódexeit.

ONLINE OKTATÁST SEGÍTŐ TARTALMAK A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGIHEZ


Idézet a Mátyás király szülőháza, Kolozsvár egyik legrégebbi házának falán lévő emléktábláról:

„Ebben a házban született 1443 márcz 27-én Mátyás, az igazságos. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia szülőházát a nagy király kegyeletből minden teher alól felmentette. II. Rákóczy György erdélyi fejedelem e ház kiváltságát megerősítette. I. Ferenc József apostoli királyunk 1887 szeptember 23-án látogatásával megtisztelte és kegyes adománnyal gondoskodott, hogy örök emlékezetül megjelöltessék a kegyelet és tisztelet hirdetője…"
A tábla fotója MuseuMapen

Anjou-kor Magyarországon (1301-1386) | MuseuMap 

forrás: MuseuMap

Kalandos volt az Anjou-kor Magyarországa: a visegrádi királytalálkozókat kezdeményező első Anjou királyunkat, Károly Róbertet háromszor koronázták meg. A Lengyelországban is trónra jutó Nagy Lajos uralkodásának köszönhetően terjedt el a mondás, hogy a Magyar Királyság partjait három tenger mossa. Közben pedig volt árulás, lázadás és folyamatos harc a magyar koronáért. Ezt a kort idézik meg a MuseuMapen található tárgyak.

Az Anjou uralkodók kora (XIV.) század | MNM kiállításvezető


Mi történt az Anjou uralkodók (14. század) idejében? | online játék


Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi János kora | MNM kiállításvezető


Érdekességek Luxemburgi Zsigmondról | online játék


Hunyadi János | MNM kiállításvezető


Hunyadi János és a törökellenes harcok | online játék


A királyok Visegrádja IV. Bélától a középkor végéig


Látványos animációk, rekonstrukciók és gyönyörű légi felvételek segítségével merülhetünk el a visegrádi palota történetében, ami egy merénylettel kezdődik és Mátyással végződik. Közben pedig sokat megtudhatunk a középkori uralkodók szokásairól és kertimádatáról.

Mátyás király kútja | digitális rekonstrukció


Hogyan néztek ki és milyen célt szolgáltak a budai várban egykor csörgedező kutak? Andrea del Verrocchio szobrász, festő, ötvös, az egyik legfontosabb firenzei műhely mestere volt, ahol azok a kutak is készültek, melyek töredékeit a Budapesti Történeti Múzeum kisfilmje mutatja be.

Középkori vízmű a budai palotában | digitális rekonstrukció


Vajon hogyan látták el vízzel a budai palotát a középkorban? Igaz, hogy alant zúgott a Duna, mégsem akármilyen fortéllyal juttatták fel a vizet. Az előkerült régészeti leletek és a korabeli ismert műszaki megoldások alapján készült digitális rekonstrukción elevenedik meg a fejlett 15. századi budai vízmű lehetséges működése.

Hunyadi Mátyás Corvina könyvtára


Mátyás király budai Corvina könyvtára volt az elsőszámú és a legnagyobb reneszánsz könyvtár Itálián kívül. Mintegy 1500–2000 kódexének köszönhetően a könyvtár megtestesítette a modern, humanista műveltségeszményt és tükrözte a kor művészi ízlését. A díszkódexek elkészítésére a leghíresebb olasz kódexfestők kaptak megbízást. Ezek közül Magyarországon ötvenötöt őriznek a gyűjtemények. A reneszánsz könyvművészet csodálatos példányaiba enged betekintést az Országos Széchényi Könyvtár összeállítása.

A Corvina Könyvtár budai műhelye – A kiállítás rövid összegzése


A budai királyi udvar szkriptóriumában a könyvművészek kódexeket alkottak, másoltak, festettek. A Corvina Könyvtár gazdagsága tudatos munka eredménye- a műhelytitkokról mesél Zsupán Edina, az Országos Széchényi Könyvtár kutatója.

Visegrádi Királyi Palota


A visegrádi fellegvár 1459-es ostromát mutatja be videó egy makett segítségével, amikor a fiatal uralkodó, a mindössze 16 éves Mátyás hadai megszerezték a várat nagybátyjától, Szilágyi Mihálytól.

Visegrádi fellegvár 1459-es ostroma | rekonstrukciós makett


Visegrádról rögtön Mátyás király neve ugrik be. Márpedig a visegrádi palota nem a legendás király műve volt, sőt, Mátyás nem tekintette rezidenciájának sem. Hogyan kezdődött a palota története egy évszázaddal korábban, az Anjou királyok korában? Hogyan alakította Zsigmond a lovagi tornák helyszínéül szolgáló épületegyüttest palotává?

Pénzek színes világa: Mátyás király arcképe


A Magyar Nemzeti Múzeum régész-numizmatikusa, Tóth Csaba érdekességeket árul el Mátyás király pénzveréséről.

Kardot koronára | ismeretterjesztő kiadvány


Hunyadi Mátyás kora | MNM kiállításvezető


Mi micsoda Mátyás király korában? | online játék


Mátyás király udvarában | online játék


Mátyás király lakomáján: az 1470-es évek étkezési kultúrája | online játék


A só aranyat ért, barna kenyeret csak a szegények ettek, és a pitét pástétomnak hívták. Mátyás korának étkezései igencsak eltértek a ma ismert gasztronómiai szokásoktól. Egy távoli kulináris világba kalauzol a visegrádi lakomáról készült videó.

Hunyadiak kora - Hunyadi János és fiai: László és Mátyás (XV. század) | MuseuMap

forrás: MuseuMap

Hunyadi János és Hunyadi Mátyás életéhez kapcsolódó festmények, szobrok, grafikák és leletek gyűjteménye ez a MuseuMap galéria. Igazságos királyunk több ábrázolását is láthatjuk - vajon milyen lehetett a valóságban?

Tárgyi emlékek a XIV-XV. századból | MuseuMap

forrás: MuseuMap

A MuseuMap galéria igazi különlegességeket kínál: Mátyás trónkárpitja mellett míves kályhacsempéket, amik a régészeti ásatások legmegbecsültebb leletei közé tartoznak. A kályhák egykor királyi palotákat, várakat, kolostorokat, városi lakóházakat vagy vidéki nemesi kúriákat fűtöttek, díszítettek. A csempék szenteket, nemes vadakat, geometrikus mintákat jelenítettek meg az adott kor stílusához, divatjához igazodva.

XV. századi fegyverek | MuseuMap

forrás: MuseuMap

A monda szerint hallatlan testi erejéről híres Kinizsi Pál kardját és sodronypálcélját is láthatjuk a MuseuMap galériájában. Ő volt az, aki molnárként malomkövön nyújtott át a szomjazó Mátyásnak egy csupor vizet, a Fekete Sereg fejeként pedig a kenyérmezei győzelem után a monda szerint úgy járt táncot, hogy két karjában és fogai között egy-egy törököt tartott.

RÓLUNK

A MuseuMap aggregációs szolgáltatásának kiterjesztése, ahol a műtárgyak történeteivel, virtuális kiállításokkal és térbeli tárgyrekonstrukciókkal a magyar kultúra kincsei elevenednek meg.

KAPCSOLAT

MNM OMMIK

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

ommik@mnm.hu

museumap@mnm.hu

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Kiállítanál nálunk? Küldenél virtuális kiállítást? Írj nekünk, felvesszük veled a kapcsolatot.
Magyar Nemzeti Múzeum, Copyright © 2020, Minden jog fenntartva!
×