A dualizmus kora Magyarországon I.

Válogatásunkban a levert szabadságharc utáni tűrés időszakát, a kiegyezést, majd az ambíciózus millenniumi rendezvényt a Nemzeti Múzeum tárgyai és applikációs játékai elevenítík fel. Az animációs filmből megtudhatjuk, hogy mi vezetett az 1904-es obstrukcióhoz. A korszak történelmi szereplőit és eseményeit - Ferenc Józsefet, Erzsébet királynőt, a Lánchíd alapkőletételét - korabeli fotók, ábrázolások teszik átélhetővé. A magyarázó szöveggel ellátott galériákban a szecessziós művészet tárgyai, valamint Munkácsy Mihály és Székely Bertalan historizáló festményei mesélnek a korszak kulturális életéről.

ONLINE OKTATÁST SEGÍTŐ TARTALMAK A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYHOZ

„1853-diki martius 2-kán kelt császári nyíltparancs, az úrbéri kárpótlás és földtehermentesítés foganatosítása iránt Magyarországban"

Tűrés, kiegyezés és fellendülés (19. sz. második fele)


A kiegyezéshez vezető út | online játék


Milyen események vezettek az 1867-es kiegyezésig? Rakd sorrendbe az eseményeket!

Pénzek színes világa: Pünkösdi királyság?


A középkorban többször is előfordult, hogy pünkösdkor került sor a magyar király megkoronázására. Feltételezhető, hogy I. Ferenc József 1867. évi koronázását szintén pünkösd vasárnapján szándékozták megtartani, végül azonban módosult az időpont, nehogy magukra haragítsák a koronázás és kiegyezés ellenzőit. Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti régész-numizmatikusa a tőle megszokott élvezetes módon mesél a kor érméiről.

A kiegyezés és a dualizmus (18671914) | MuseuMap

forrás: MuseuMap

Prominens politikusok, emlékezetes történelmi pillanatok, Ferenc József és Erzsébet királyné látogatásainak képei mellett olyan különlegességeket is tartogat a MuseuMap galériája, mint a hangyatojás árus munka közben és az Ázsia-kutató gróf Zichy Jenő dagesztáni expedíciója.

Az obstrukció története


A 20. század elején jelentkező politikai válság az Országház falain belül azóta sem látott formát öltött: soha véget nem érő beszédek, óriási hangzavar, az üléstermi berendezés rommá törése, merényletkísérlet. Ez volt az obstrukció.

Az obstrukció története | online feladatlap


A „Boldog békeidőktől" a monarchia összeomlásáig


Eötvös József - az író, a politikus és a politikai gondolkodó


Mennyire ismered a királyi párt? - Gödöllői Kastély | online játék


Ferenc József vagy Sisi írt szabadidejében verseket, esetleg tanított cirkuszi trükköket a lovának?

Királyi keresztrejtvény | online játék


A keresztrejtvény megoldásai elárulják, milyen mintájú huzat volt Erzsébet királyné vasúti várótermének ülésén, vagy mi volt a királyné kedvenc virága.

Erzsébet királyné (1837. december 24. – 1898. szeptember 10.) | MuseuMap

forrás: MuseuMap

A Bajorországban született Wittelsbach Erzsébetből a kor csodált asszonya, a császár felesége lett. Mindössze 17 éves volt ekkor. A MuseuMap galériájában látható képekről ugyan egyértelmű, miért zengtek szépségéről, azt azonban elrejtik, hogy Sisi a bécsi udvar dermesztő viszonyai, folyamatos megaláztatásai és konfliktusai miatt egyik betegségből a másikba esett, és mély depresszióba zuhant.

Magyarország áldott emlékezetű királynéja | virtuális kiállítás


Erzsébet királyné halála (1898) | online játék


A Magyar Nemzeti Múzeum számos személyes darabot őriz a magyarok szívének oly kedves Sisiről. A film azt a ruhaderekat mutatja be, amit a királynő azon a végzetes napon viselt a Genfi-tó partján, amikor egy olasz anarchista halálos sebet ejtett rajta.

I. Ferenc József (1830. augusztus 18. – 1916. november 21.) | MuseuMap

forrás: MuseuMap

Furcsa alak a MuseuMap galériájának szereplője: a szabadságharc utáni véres megtorlásért Ferenc József személyesen is felelős volt, elvégre ő nevezte ki a kegyetlenségéről hírhedt Haynau tábornokot teljhatalmú főparancsnoknak. Ugyanakkor ugyanez a „Ferenc Jóska” volt, akit a népeiről atyai szeretettel gondoskodó uralkodóként, az 1867-es koronázás után a magyar nép – hála Sisinek – végül a szívébe fogadott. Ráadásul ez a kettős Ferenc József-kép már a korban, a „boldog békeidőben” is egymás mellett létezett, és mindmáig összeforrva maradt meg.

A Lánchíd története képekben az alapkőletételtől a XX. század elejéig | MuseuMap

forrás: MuseuMap

A budapesti városkép elképzelhetetlen a Lánchíd kőpillérei és fogatlan oroszlánjai nélkül. A tervező Clark Ádámnak (Adam Clark, skót mérnök) Ferenc József magyar nemességet ajánlott fel, amit ősi skót nemességére hivatkozva nem fogadott el, de az ajándékba kapott dohányszelencét haláláig őrizte. A MuseuMap galériájában feltűnik Széchenyi István, az építés kezdeményezője, aki az átadás napján sajnos már a döblingeni intézetben volt…

A Millenniumi kiállítás felejthetetlen pillanatai


Korzózz az 1896-os millenniumi ünnepségeken! | online játék


Ez az idilli kert fél évig, 1896. május 2-tól november 3-ig fogadta az összesen 5 823 636 látogatót. Hogyan nézett ki a Városliget a millennium idején? Fedezd fel a legendás helyszíneket, barangolj az ezredévi kiállítás térképén!

1896 - Millenniumi ünnepségek Magyarországon | MuseuMap 

forrás: MuseuMap

Igaz ugyan, hogy az előkészületek késtek, és emiatt egy évvel el kellett halasztani a honfoglalás ezredik évfordulóját, a látványos millenniumi rendezvénysorozat mindezt feledtette. A millenáris kiállítás, a kontinens első földalattija, a forgalomnak teljes hosszában átadott Nagykörút, a Ferenc József híd az ország gazdasági felemelkedését mutatták, míg az emlékművek, ünnepi beszédek, a reprezentatív történelmi munkák a küzdelmes múltról és a magyar nemzeti dicsőségéről tettek tanúbizonyságot.

Pénzek színes világa: A millenniumi fantáziaveretekről


A millenniumi emlékérmek a régi pénzek formai elemeit és Ferenc József reprezentációjának elemeit ötvözték. Így kerültek az ismeretlen garasok, a 11.-13. századi királyaink denárjai vagy Hunyadi Mátyás pénzeinek újjászületett változata a kor emberének kezébe. A Magyar Nemzeti Múzeum régész-numizmatikusa mesél a fantáziaveretekről.

Munkácsy Mihály: Honfoglalás. 1893


Székely Bertalan: Egri nők. 1867


Művészet a 19. századi Magyarországon | online játék


Ismerd meg, milyen művészeti stílusok jelentek meg a 19. századi Magyarországon, mi állt a magyar klasszicista művészet megjelenésének hátterében, melyek a klasszicista építészet legfőbb jellemzői, Lotz Károly és Than Mór művészetének elemei, valamint mi Stróbl Alajos 1893-ban mintázott, a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében látható szoborcsoportjának története.

A szecesszió emlékei az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén


„Művészeti irányzat vagy korstílus a szecesszió, amely egyszerre hatott az építészetre, a képző- és iparművészetre vagy éppen az irodalomra?" – teszik fel a kérdést az alkotók. A korabeli sajtó tudósításait idézve egy különleges formanyelv, a századelő egyik legmodernebb gondolkodásmódja. Bár kezdetben kevesen értették, a szecesszió úttörői, mesterei sikerrel jártak, mivel a szecesszió nemcsak azokra hatott, akik befogadták az új irányzatot, hanem azokra is, akik tartózkodtak vagy éppen elutasították azt. A szecesszió pletykák, botrányok ellenére néhány év alatt meghatározóvá vált a világ modern felében. A műsor felidézi Bécs, Budapest, Ljubljana, Zágráb, Szeged, Szabadka és Nagyvárad építészetét.

Szecesszió kincsei az Iparművészeti Múzeumból | MuseuMap

forrás: MuseuMap

A MuseuMap szecessziós válogatása kiemelkedő műtárgyakkal reprezentálja a szecesszió virágkorának alkotásait, a technológiai és művészeti újításokat, a különféle művészeti ágak és a különböző nemzetiségű alkotók egymásra hatását.

Szecessziós bútorok és bútortervek | MuseuMap

forrás: MuseuMap

Nem véletlen, hogy a szecesszió az egyik legnépszerűbb művészeti stílus. Hogyan mutatkozott ez meg a századforduló otthonaiban? A MuseuMap galériájában látható növényi és geometrikus ornamentikájú, elegáns és légies karosszékek, asztalok és szekrények valódi mesterművek. A válogatás éke az az asztal, amely a Torinói Világkiállításon is szerepelt.

RÓLUNK

A MuseuMap aggregációs szolgáltatásának kiterjesztése, ahol a műtárgyak történeteivel, virtuális kiállításokkal és térbeli tárgyrekonstrukciókkal a magyar kultúra kincsei elevenednek meg.

KAPCSOLAT

MNM OMMIK

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

ommik@mnm.hu

museumap@mnm.hu

LÉPJ KAPCSOLATBA VELÜNK!

Kiállítanál nálunk? Küldenél virtuális kiállítást? Írj nekünk, felvesszük veled a kapcsolatot.
Magyar Nemzeti Múzeum, Copyright © 2020, Minden jog fenntartva!
×